Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları

 

BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

İktisat Politikası ABD

A.D. Başkanı

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

İktisat Tarihi ABD

A.D. Başkanı V.

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

İktisat Teorisi ABD

A.D. Başkanı V.

Doç. Dr. Oğuz KARA

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

A.D. Başkanı(Tedviren)

Öğr. Gör. Dr. Hasan HARMANCI

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan V.

 Doç. Dr. Celil BOZKURT

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A.D. Başkanı V.

 Doç. Dr. Celil BOZKURT

 

 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı V.

Prof. Dr. Öznur BOZKURT

Kamu Politikası Anabilim Dalı

A.D. Başkanı

Doç. Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY

Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı

A.D. Başkanı V.

Dr. Öğr. Üy. Erdal AYDIN

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

A.D. Başkanı

Doç. Dr. Mehmet ERTAN

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

A.D. Başkanı V. 

Prof. Dr. Öznur BOZKURT

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

A.D. Başkanı