25.10.2023

Arş. Gör. Hasan İlkbahar'ın Makalesi Alternatif Politika dergisinde yayınlandı

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hasan İlkbahar'ın makalesi TR Dizin tarafından taranan Alternatif Politika dergisinde yayınlanmıştır. Araştırma Görevlimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Makaleye erişim linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ap/issue/80505/1378657