Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Öğrenci Danışmanlığı

Değerli Öğrencilerimiz,

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

  D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

 

         
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI LİSTESİ  
Bölüm Sınıf Danışman  
İktisat 1 Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ  
İktisat 2 Doç. Dr. Şerif CANBAY  
İktisat 3 Doç. Dr. Şerif CANBAY  
İktisat 4 Doç. Dr.Ömer LİMANLI  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe & İngilizce Programlar) 1 Doç. Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe & İngilizce Programlar) 2 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe & İngilizce Programlar) 3 Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe & İngilizce Programlar) 4 Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN  
Uluslararası İlişkiler 1 Doç. Dr. Celil BOZKURT  
Uluslararası İlişkiler 2 Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU  
Uluslararası İlişkiler 3 Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI  
Uluslararası İlişkiler 4 N.Ö Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK   
4 İ.Ö Doç. Dr. Serkan KEKEVİ   
         

Bilgilerinize sunarız.