Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Öğrenci Danışmanlığı

Değerli Öğrencilerimiz,

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

§  D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

§   

     
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI LİSTESİ
Bölüm Sınıf Danışman
Uluslararası İlişkiler 1 Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU
Uluslararası İlişkiler 2 Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI
Uluslararası İlişkiler 3 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK
Uluslararası İlişkiler 4 Doç. Dr. Celil BOZKURT
Uluslararası İlişkiler İ.Ö 4 Doç. Dr. Serkan KEKEVİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 1 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) 2 Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
İKTİSAT 1 Doç. Dr. Şerif CANBAY
İKTİSAT 2 Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ
İKTİSAT 3 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRCA
İKTİSAT 4 Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

 

Bilgilerinize sunarız.