Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Öğrenci Danışmanlığı

Değerli Öğrencilerimiz,

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

§  D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

§   

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI LİSTESİ

 

Bölüm

Sınıf

Danışman

Uluslararası İlişkiler

1

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı

Uluslararası İlişkiler

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik

Uluslararası İlişkiler

3

Doç. Dr. Celil Bozkurt

Uluslararası İlişkiler

4

Doç. Dr. Serkan Kekevi

Uluslararası İlişkiler İ.Ö

3

Doç. Dr. Celil Bozkurt

Uluslararası İlişkiler İ.Ö

4

Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

Dr. Öğr. Üyesi Hicran H. ÇELİKYAY

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTAN

İKTİSAT

1

Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ

İKTİSAT

2

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRCA

İKTİSAT

3

Dr. Öğr. Üyesi Ömer LİMANLI

 

Bilgilerinize sunarız.