Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Demet ERDÖNMEZ (Başkan)

Araştırma Görevlileri

Araş.Gör. Duygu POLAT