Eczacılık Fakültesi

Genel Bilgi

Fakültemizin Genel Tanıtımı

Fakültemiz Resmi Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı  “Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar” ile sağlık alanında üstün nitelikli öğrenci yetiştirmek ve farklı hastalıklara karşı yenilikçi ilaçların geliştirilmesine yönelik dünya standartlarında araştırma geliştirme (ARGE) çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla 2021 yılında kurulmuştur. Eczacılık Fakültesi Üniversitemiz Konuralp yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesi Morfoloji binasının 4. katında faaliyetlerini yürütmektedir. 

Fakültemizde; aktif 3 Bölüm (Temel Bilimler, Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi) bünyesinde Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Eczacılık İşletmeciliği, Eczacılık Tarihi ve Etik, Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmasötik Teknoloji ve Farmasötik Biyoteknoloji olmak üzere 13 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları bünyesinde görevli öğretim elemanı sayısı 1 profesör, 7 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 kişidir.

Düzce Eczacılık Fakültesi’nin Kuruluş Amacı

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “eczane eczacısı” yetiştirme dışında da "yetkin araştırmacı eczacı" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sektöre yetkin eleman yetiştirerek, ülkemizin 2023 yılı için öngörülen stratejik hedefleri doğrultusunda yenilikçi ilaç sektöründeki cari açığı ilk aşamada azaltmak ve devamında cari fazlaya çevirebilme hedefine büyük katkı sunacaktır.

Düzce Eczacılık Fakültesi’nin Farkı

Düzce Eczacılık Fakültesi üniversitemizde yer alan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Gtt) Uygulama ve Araştırma Merkezi , Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi , Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi , Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi” gibi ARGE merkezleri ile yakın iş birliği içerisinde olacak, sektörde yer alan “Orijinal ilaç keşif-geliştirme faaliyeti” gerçekleştirecek yetkin eleman açığının giderilmesi yolunda yoğun çaba gösterecektir. Düzce Eczacılık Fakültesi, seçkin akademik kadrosu, sektör iş birlikleri, araştırmacı odaklı eğitim sistemi, eğitim/öğretim ve Ar-Ge çalışmaları için altyapı ve olanakları sayesinde farkını ortaya koyacaktır.  

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kapıları ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektörlerine ilgisi olan tüm aday lisans ve lisansüstü öğrencilere, araştırma ve geliştirme için tüm akademisyenlere ve katkı vermek isteyen tüm paydaşlara açıktır.