Genel Bilgi

Eczacılık Fakültesi Genel Tanıtımı

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Resmi Gazetede yayımlanan 4055 sayılı “Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar” ile 02.06.2021 tarihinde kurulmuştur.

Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.08.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına seçilmiş ve 2021/44 sayılı Başkanlık Kararı ile asaleten Dekan olarak atanmıştır.

Fakültemizde; Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bölümleri bünyesinde Temel Eczacılık Bilimleri, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Botanik, Biyokimya, Analitik Kimya, Klinik Eczacılık, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmakognozi, Eczacılık İşletmeciliği, Farmasötik Teknoloji ve Farmasötik Biyoteknoloji olmak üzere 13 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları bünyesinde görev yapan çekirdek kadromuz 1 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 16 akademik personelden oluşmaktadır.

Eczacılık Fakültesi, kamuda, hastanelerde, eczanede ve ilaç sanayisinde eczacı olarak çalışacak veya Eczacılık Fakültelerinde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademide öğretim elemanı olarak görev yapacak eczacıları yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Beş yıllık eczacılık eğitimi sırasında fakültemiz öğrencileri, teorik ve uygulamalı olarak yürütülen temel ve mesleki eczacılık derslerinin yanında yaz dönemlerinde ve 5. sınıfta gerçekleştirecekleri staj çalışmalarından başarılı olmak zorundadırlar. Eğitim dili Türkçe olan fakültemizin zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz doğal ve sentetik ilaç etken madde eldesi ve/veya tasarımı sürecinden başlayarak farmasötik formülasyonların geliştirilmesi,  insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ilaç formülasyonlarının piyasaya sürülebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve tıbbi cihazlar dahil birçok konuda yeterlilik kazanırlar. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz eczacılık mesleğinin tüm alanlarında ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Fakültemiz araştırma ve geliştirme odaklı anlayışıyla farmasötik ürün geliştirme alanındaki geniş çaplı çalışmalarının yanı sıra üniversitemizin “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamında “Sağlık ve Çevre Alanında İhtisaslaşma” misyonunu da araştırma temellerine yerleştirmiştir.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Amaçları

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Atatürk ilkelerine bağlı, akılcı, adil, güvenilir, dürüst, yenilikçi ve yaratıcı değerlere bağlılığı benimsemiştir. Fakültemizin amaçları aşağıda listelenmiştir;

  1. Nitelikli ve kaliteli Eczacılık eğitimi vermek
  2. Nitelikli ve kaliteli araştırmalar yapmak
  3. Analiz ve üretim hizmetlerini gerçekleştirmek
  4. Fakültemiz ve diğer kuruluşlar (diğer fakülteler veya üniversiteler, kamu kurumları, sanayi) ile iş birlikleri sağlamak
  5. Fakültemizin ve Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırmak

 

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Farkı

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi üniversitemizde yer alan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi” gibi ARGE merkezleri ile yakın iş birliği içerisinde olacak ve sektördeki “Orijinal ilaç keşif-geliştirme faaliyetleri” alanındaki yetkin eleman açığının giderilmesine yoğunlaşacaktır. Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, seçkin akademik kadrosu, sektör iş birlikleri, araştırmacı odaklı eğitim sistemi, eğitim/öğretim ve Ar-Ge çalışmaları için altyapı ve olanakları sayesinde farkını ortaya koyacaktır.

Son Söz

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sağlık, ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörlerine ilgisi olan tüm aday lisans ve lisansüstü öğrencilerini yeni değerler üretmeye beklemektedir.