Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Öğretim Elemanları

  • Prof. Dr. Murat GENÇ (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı)
  • Prof. Dr. Sedat KARAÇAM
  • Doç. Dr. Harika Özge ASLAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin SEVİNÇ (Fen Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI
  • Dr. Öğr. Üyesi Azize DİGİLLİ BARAN
  • Arş. Gör. Benzegül DURAK

Danışmanlıklar

  • 1. ve 4. sınıf: Dr. Öğretim Üyesi Ömer Seyfettin Sevinç
  • 2. sınıf: Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı
  • 3. sınıf: Dr. Öğretim Üyesi Harika Özge Arslan