Matematik Eğitimi ABD

Öğretim Elemanları

  • Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN (Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI
  • Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ
  • Dr. Öğr. Üyesi Emine AYTEKİN KAZANÇ
  • Arş. Gör. Gülşade SAVAŞ

Danışmanlıklar

  • 1. Sınıflar: Doç. Dr. Şahin Danişman
  • 2. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Ünveren Bilgiç
  • 3. Sınıflar: Arş. Gör. Gülşade Savaş
  • 4. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Arabacı