Özel Yetenekliler Eğitimi ABD

Öğretim Elemanları

  • Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Arş. Gör. Hülya GÖRÜNÜ
  • Arş. Gör. Nilay Ayşe GÜNEL

Danışmanlıklar

  • 1. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY GÖKÇE
  • 2. Sınıf: Doç. Dr. Yusuf AKEMOĞLU
  • 3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Osman AKTAN
  • 4. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK