24.11.2023

Türk Dili I Dersi Mazeret Sınavı

Türk Dili I dersinin mazeret sınavı 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.00-17.00 arasında Uzem
üzerinden yapılacaktır.