27.02.2024

Erasmus+ Kapsamında Öğretim Programı Geliştirilmesi Etkinliği

Düzce Üniversitesi adına yürütücülüğü Doç.Dr.Feyzullah ŞAHİN tarafından yapılan Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Zihinsel Engelli Bireylerin Sağlığını Koruma ve Geliştirmenin Öğretimi İçin Bir Yüksek Öğretim Programı Geliştirilmesi” isimli Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA220 HED) projesi kapsamında 21-22 Şubat 2022 tarihleri arasında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 160 özel eğitim öğretmeninin katıldığı bir konferans düzenlenmiştir.

Etkinlik konuşmacıları arasında Proje koordinatörü Doç.Dr.Feyzullah ŞAHİN yanısıra; Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bekir Fatih MERAL ve Dr.Öğr. Üyesi Ahmet FİDAN ile Bolu İzzet Abant Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü çalışanı Doç.Dr. Müzeyyen İLDENİZ ÇETİN yer almıştır.

Konferans kapsamında zihinsel engelli bireylerde yaşam kalitesi, zihinsel engelli bireylerde sağlığı koruma ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç ve özel eğitim öğretmenlerinin sorumlulukları konularına değinilmiştir. Konferansın sonunda katılımcıların önerileri tartışılmış, onlardan gelen görüş ve öneriler kayda alınmış ve konferans başarılı bir şekilde sonlandırılmıştır.