28.11.2023

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı veya ikinci dil olarak öğrenen bireylerin
okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen,
2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin
bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavdır.
Yunus Emre Enstitüsünün geliştirdiği Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ALTE (The Association
of Language Testers in Europe) onayını (Q-mark) alarak Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliği
onaylanmış dil sınavı olmuştur. Bireylerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine
yönelik yetkinliklerinin, geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme araçları ile ölçülmesi ve
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olan TYS
ile yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimin de standartlaştırılması amaçlanmaktadır.
TYS, yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisini artırmakla birlikte söz konusu öğrencilerin iş ve
eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmesi
açısından büyük önem arz etmektedir.
TYS üç oturumda gerçekleşmektedir. TYS’nin 1. ve 2. oturumundaki bölümler (okuma,
dinleme, yazma) grup sınavı olarak; 3. oturumundaki bölüm (konuşma) ise her bir aday için ayrı ayrı
uygulanır. 1. oturum toplam 135 dakika, 2. oturum 60 dakika, 3. oturum 15 dakika olmak üzere sınavın
tamamı 210 dakika sürmektedir.
Sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve Cl düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi
verilmektedir. ALTE Kalite Nişanına (Q-mark) sahip olan Türkçe Yeterlik Belgesi Türkçenin ilk ve tek
uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliği taşımaktadır.
Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olan adaylar, Türkiye’de herhangi bir kurumda okuma hakkı
kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca Türkçe öğretmenlik,
rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi istenmektedir.
Türkçe Yeterlik Belgesi iş başvurularında bireylere büyük avantaj sağlamaktadır.
TYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar Ankara ve İstanbul illerinde yapılacaktır.