27.11.2023

Mazeret Sınavları Hakkında!!!

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ,

"Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir
dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul
edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün
içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte sekreterliğine teslim etmek
zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda
karara bağlanır."

4. Bölüm Madde 3. gereğince; mazeret sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz, ekte bulunan dilekçeyi  , mazeret belgelerini de ekleyerek öğrenci işlerine elden ya da mail yoluyla ogrenciisleri.ef@duzce.edu.tr  başvurmaları gerekmektedir. 

Mazeret Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ.