Eğitim Fakültesi

Öğretim Teknolojileri ABDÖğretim Teknolojileri anabilim dalının temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir.

Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

Düzce Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğunu hissettirmek; bölümün ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmasını sağlamak.