Fen Edebiyat Fakültesi

İletişim Komisyonu


İLETİŞİM KOMİSYONU

 

Doç.Dr. Metin KILIÇ(Başkan)

Doç.Dr. Ahmet DEMİR

Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ

Doç. Dr. Hamdi ÖZDİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özgür DEMİRCİ

Arş.Gör.Dr. Hande BULUT

Arş.Gör.Dr. Koray ŞARKAYA

Arş.Gör. Semra YILMAZ

Arş.Gör. Fatma ÇELİK TANRIVERDİ

Arş. Gör. Buşra AŞIK BİRLİK