Fen Edebiyat Fakültesi

Yatay Geçiş ve Burs Komisyonu

YATAY GEÇİŞ VE BURS KOMİSYONU

 

Doç.Dr. Abdulkadir ALLI (Başkan)

Doç.Dr. Emel COŞKUN

Doç. Dr. Ahmet DEMİR

Doç. Dr. Hüseyin BUDAK

Doç.Dr. İsmail YAŞAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN

Dr. Öğr.Üyesi  Nurperi AYENGİN

Dr.Öğr.Üyesi Melek Zeynep ESENYEL

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Alper KUMSAR

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAŞIN TEKİZOĞLU

Araş. Gör. Bahar AYKAÇ