Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Etkinlik Komisyonu

SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU

 

Doç.Dr. Merve İLKHAN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Cihan ERTAN

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi  İsmail Alper KUMSAR

Dr.Öğr.Üyesi Fırat YAŞA

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAŞIN TEKİZOĞLU

Arş.Gör.Dr. Özlem ÜNLÜ

Arş.Gör.Dr. Songül TARAN

Arş.Gör. Semra YILMAZ

Arş.Gör. Meltem YILDIRIM

Arş. Gör. Buşra AŞIK BİRLİK

Araş. Gör. Fatma ÇELİK TANRIVERDİ