Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Etkinlik Komisyonu

SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU

Doç.Dr. Merve İLKHAN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Cihan ERTAN

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi  İsmail Alper KUMSAR

Dr.Öğr.Üyesi Fırat YAŞA

Arş.Gör.Dr. Özlem ÜNLÜ

Arş.Gör.Dr. Songül TARAN

Arş.Gör. Semra YILMAZ

Arş.Gör. Meltem YILDIRIM

Arş. Gör. Hazal BABUR