Fen Edebiyat Fakültesi

İş Akış Şemaları

 

MALİ İŞLER BİRİMİ

 

Ek Ders Usul Esaslar Hakkında Ödemeler

Giyim Yardımı Ödeme İşlemleri

İdari ve Akademik Personel Maaş İşlemleri

Jüri Ücreti Ödemesi

Katılım Ücreti Ödemesi

Kişi Borcu ve Maaş İade İşlemleri

Ödenek Talep İşlemleri

Sendika Giriş-Ayrılış, İcra Dairelerine Bildirimler, Olur vb. Diğer Yazışmalar

Sivil Savunma Planlarının Oluşturulması İş Akışı

Yangın Planı Ve Yönergesi İş Akışı

Yaz Okulu Ödemesi

Yolluk Ödemeleri

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

2547 Sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Görevlendirme Süreci İş Akışı 

Akademik Personel Yolluklu-Gündelikli Görevlendirme Süreci İş akışı

Akademik Personel Yolluksuz- Gündeliksiz Görevlendirmeler Süreci İş Akışı

Araştırma Görevlisi, Uzman  Atama Süreci İş Akışı

Birim Dışı Ders Görevlendirme Süreci İş Akışı

Bölüm Başkanı Seçimi ve Atama  Süreci İş Akışı

Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatımı İş Akış Süreci

İşe Başlamada Yapılacak İşlemlerin Alt Süreç İş Akış Şeması

İşten Ayrılış Süreci İş Akışı

Öğretim Yardımcılarının Görev Süresi Uzatımı

Yıllık, Mazeret, Sağlık İzni İş Akış Süreci

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Belge İşlemleri

Danışmanlık

Değişim Programı İle Gelen Öğrenciler

Ders Kayıt İşlemleri

Ders Programları

Disiplin

İlişik Kesme

İntibaklar Ve Ders Muafiyetleri

Kayıt Dondurma

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma 

Kontenjanlar

Mazeret Sınavı

Mezuniyet İşlemleri

Not İtirazları

Öğretim Planı Değişiklikleri

Sınav Programları

Tek- Çift Ders Sınavları

Yatay Geçiş Başvuruları

Yaz Okulu

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Bölüm Başkanlıkları, Enstitüler ve Anabilim Dallarına Gelen Evrak İş Akışı

Bölüm Başkanlıkları, Enstitüler ve Anabilim Dallarına Giden Evrak İş Akışı

TEKNİK SERVİS BİRİMİ

Arıza Onarım

SATIN ALMA BİRİMİ

Doğrudan Temin Yöntemi ile Satınalma