Fen Edebiyat Fakültesi

Program Komisyonu

 

PROGRAM KOMİSYONU

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zakir DENİZ (Başkan)

Doç.Dr. Mecit AKSU

Doç.Dr. Fuat USTA

Dr.Öğr.Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN

Dr.Öğr.Üyesi Fehmi ALTIN

Dr.Öğr.Üyesi Şevket Ercan KIZILAY

Dr.Öğr.Üyesi Fırat YAŞA

Dr.Öğr.Üyesi Eda TOK

Dr.Öğr.Üyesi Adnan ESENYEL

Dr. Öğr. Üyesi Erol UĞUR

Arş.Gör.Dr.  Safiye  AYDIN

Araş. Gör. Bahar AYKAÇ