Fen Edebiyat Fakültesi

Program Komisyonu

 

PROGRAM KOMİSYONU

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ATAHAN (Başkan)

Doç.Dr. Mecit AKSU

Dr.Öğr.Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN

Dr.Öğr.Üyesi Fehmi ALTIN

Dr.Öğr.Üyesi Şevket Ercan KIZILAY

Dr.Öğr.Üyesi Fırat YAŞA

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Alper KUMSAR

Dr.Öğr.Üyesi Adnan ESENYEL

Dr. Öğr. Üyesi Erol UĞUR

Dr. Öğr. Üyesi Zakir DENİZ

Arş.Gör.Dr.  Safiye  AYDIN