Fen Edebiyat Fakültesi

Dış İlişkiler Komisyonu


DIŞ İLİŞKİLER  KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Cihan ERTAN(Başkan)

Doç.Dr. Ahmet DEMİR

Doç.Dr.  Emre OKAN

Doç.Dr. Ümit ERGUN

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Alper KUMSAR

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKBAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Gülgün ÇAKMAK

Dr.Öğr.Üyesi Fehmi ALTIN

Arş. Gör. Hazal Babur

Arş.Gör. Onur Sadık KARAKUŞ