Fen Edebiyat Fakültesi

Dış İlişkiler Komisyonu

 

DIŞ İLİŞKİLER  KOMİSYONU

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Cihan ERTAN(Başkan)

Doç.Dr. Ahmet DEMİR

Doç.Dr.  Emre OKAN

Doç.Dr. Ümit ERGUN

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Alper KUMSAR

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKBAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Gülgün ÇAKMAK

Dr.Öğr.Üyesi Fehmi ALTIN

Dr.Öğr.Üyesi Melek Zeynep ESENYEL

Arş.Gör. Onur Sadık KARAKUŞ

Araş. Gör. Fatma ÇELİK TANRIVERDİ