Fen Edebiyat Fakültesi

Bologna Komisyonu


BOLOGNA KOMİSYONU

Doç.Dr. Ersin ORHAN (Başkan)

Doç.Dr. Ahmet DEMİR

Dr.Öğr.Üyesi İzzettin DEMİR

Dr.Öğr.Üyesi Adnan ESENYEL

Dr.Öğr.Üyesi Cihan ERTAN

Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜLCÜ

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Alper KUMSAR

Arş.Gör.Dr.  Hande BULUT

Arş.Gör. Onur Sadık KARAKUŞ

Arş.Gör. Semra YILMAZ