Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof.Dr. Müge KANUNİ ER (Başkan)

Doç.Dr. Deniz YAĞLIOĞLU

Doç.Dr. Mecit AKSU

Doç.Dr. Hüseyin BUDAK

Dr. Öğr. Üyesi Eda TOK

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Esenyel 

Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR

Arş.Gör. Safiye AYDIN

Arş.Gör. Özge SARIALİOĞLU

Arş.Gör. Semra YILMAZ