Fen Edebiyat Fakültesi

Mezuniyet Komisyonu

MEZUNİYET KOMİSYONU

Prof.Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA (Başkan)

Doç.Dr. Emel COŞKUN

Doç.Dr. Mecit AKSU

Dr.Öğr.Üyesi Mümin TOPÇU

Dr.Öğr.Üyesi Melek Zeynep ESENYEL

Dr. Öğr. Üyesi Umut SAYIN

Dr.Öğr.Üyesi Fehmi ALTIN

Dr.Öğr.Üyesi Aliye KAHYAOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ

Arş.Gör.Dr. Furkan KÜLÜNK

Araş. Gör. Fatma ÇELİK TANRIVERDİ

(Komisyonlar üç yılda bir yenilenmektedir.)