Fen Edebiyat Fakültesi

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL(Başkan)

Prof. Dr. İlhame AMİRALİ

Doç.Dr. Deniz YAĞLIOĞLU

Doç.Dr. Ümit ERGUN

Doç.Dr. Nanuli KATCHARAVA

Dr.Öğr.Üyesi Pınar PINARCIK

Dr.Öğr.Üyesi  Fatma YAŞİN TEKİZOĞLU

Arş.Gör. Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ

Arş.Gör. Bahar AYKAÇ

Arş.Gör. Fatma ÇELİK