Fen Edebiyat Fakültesi

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

 

Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL(Başkan)

Prof. Dr. İlhame AMİRALİ

Doç.Dr. Deniz YAĞLIOĞLU

Doç.Dr. Ümit ERGUN

Doç.Dr. Nanuli KATCHARAVA

Dr.Öğr.Üyesi Pınar PINARCIK

Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÜNSAL SEYDOĞULLARI

Arş. Gör. Buşra AŞIK BİRLİK