Fen Edebiyat Fakültesi

Spor Komisyonu

SPOR KOMİSYONU

Prof. Dr.  Kadir GÖKŞEN (Başkan)

Doç. Dr. Fuat USTA

Doç.Dr. Emel COŞKUN

Doç.Dr. Pınar PINARCIK

Dr.Öğr.Üyesi Orhan KILIÇARSLAN

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet BİLİR

Araş. Gör. Bahar AYKAÇ

 

(Komisyonlar üç yılda bir yenilenmektedir.)

Öğr. Gör. Hüsnü GERELEGİZ