İşletme Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Dekan

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ                              Temsilci Üye

Prof. Dr. Cahit AYDEMİR

Temsilci Üye

Prof. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ

Temsilci Üye

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN

Temsilci Üye

Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ

Temsilci Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nevin ÖZER

Temsilci Üye