Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Marifet
  • Adalet
  • Şefkat
  • Hamiyet
  • Şeffaflık
  • Açık İletişim
  • Yenilikçilik