İşletme Fakültesi

Yönetim

                                               

      Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

      Dekan V.

      e-posta: selamiyildiz@duzce.edu.tr

                                                                                          

    Dr.Öğr.Üyesi Nevin ÖZER

    Dekan Yardımcısı

    e-posta: nevinozer@duzce.edu.tr

                     

   Eşref TARKU

   Fakülte Sekreteri

   e-posta: esreftarku@duzce.edu.tr