Tanıtım

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA:


Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve 2010-2011 Akademik Yılı'nda İşletme Bölümü ile lisans öğretimine başlamıştır. Fakültemiz; İşletme, Sağlık Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.

İşletme Bölümü’nde 2010-2011 Akademik Yılı'nda lisans öğretimine başlanmış olup, I. ve II. Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümlerinde 2013-2014 Akademik Yılı'nda lisans öğretimine başlanmıştır. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ise 2014-2015 Akademik Yılı'nda lisans öğretimine başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak, İşletme Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde de öğretime 2011-2012 Akademik Yılı'nda başlanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ise 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde açılmıştır.

Fakültemizde 7 profesör, 10 doçent, 19 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 15 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 55 öğretim elemanı ve 7 idari personel görev yapmaktadır.

2020-2021 Akademik Yılı itibariyle İşletme Bölümü'nde 515, Sağlık Yönetimi Bölümü'nde 666, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü'nde 460, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 59, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde 529, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde 575 olmak üzere toplam 2804 öğrenci sayısına ulaşılmıştır.