Dekanlık

DEKAN

Prof. Dr. Enver BOZDEMİR

Dahili:3900

E-posta:enverbozdemir@duzce.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Nevin ÖZER

Dahili:3903

E-Posta:nevinozer@duzce.edu.tr

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

Adnan COŞKUN

Dahili:3904

E-Posta:adnancoskun@duzce.edu.tr