İşletme Fakültesi

Dekanlık

DEKAN

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Dahili:3900

E-posta:selamiyildiz@duzce.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Nevin ÖZER

Dahili:3903

E-Posta:nevinozer@duzce.edu.tr

 

 

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Yusuf ÖCEL

Dahili:3902

E-Posta:yusufocel@duzce.edu.tr

 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

Adnan COŞKUN

Dahili:3904

E-Posta:adnancoskun@duzce.edu.tr