İşletme Fakültesi
21.11.2022

E-DigiLit Projesi

Enhancing    Digital    Literacy    of    University    Students    (E-DigiLit)"    başlıklı, 2019-1-TR01-KA203-076155    numaralı    Avrupa    Birliği    Erasmus+    KA203    Yüksek    Öğretimde  Stratejik Ortaklıklar  programı  kapsamında desteklenen projen faaliyetleri tamamlanarak edigilit.eu ve  lms.edigilit.eu adreslerinde açık erişime  sunulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin koordinatör  olduğu   projede,  Birleşik    Krallık,    İspanya,    Hırvatistan    ve    Ankara‘dan    araştırmacılarla    birlikte    bu    ülkelerde üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi amaçlanmakta, bu amaç doğrultusunda İngilizce,   İspanyolca,  Hırvatça   ve  Türkçe   olmak   üzere   dört   dilde  Dijital  Okuryazarlık   ders  içerikleri, öğrenme materyalleri  (video,  sunum,  ders  planları  vb.),  eğitmenler için  çevrimiçi  kılavuz  ve  öğrenme platformu geliştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Link: http://edigilit.eu/