İşletme Fakültesi
20.01.2023

Öğrencilerimizin Final Sınavlarında Uyması Gereken Sınav Kuralları

  • Öğrenci kimlik kartları sınav süresince masanın üzerinde ve görülebilecek şekilde olmalıdır. Öğrenci kimlik kartının unutulması/kaybedilmesi halinde öğrencinin T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı ile E-Devletten alınan öğrenci belgesinin birlikte (her ikisinin de) ibrazı zorunludur.
  • Sınavda her türlü araç-gereçlerin alışverişi kesinlikle yapılmayacaktır.
  • Sınav esnasında öğrencilerin her ne sebeple olursa olsun kendi aralarında konuşmaları yasaktır.
  • Sınavlarda cep telefonları ve akıllı cihazları kapalı tutulmalıdır.
  • Sınavlarda gözetmen öğretim elemanları gerekli gördükleri takdirde öğrencilerin yerini değiştirebilir. Öğrenciler gözetmen öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadır.
  • Sınavda öğrencilerin oturdukları sıralarda ders ile ilgili/ilgisiz herhangi bir ders notu, kitap vb. materyal bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
  • Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları, koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.
  • Sınavların ilk onbeş dakikası dolmadan öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi kesinlikle yasaktır. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir.
  • Sınav başladıktan onbeş dakika sonra gelen öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.
  • Sınav kurallarına uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.