İşletme Fakültesi
13.09.2022

Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri Tesyev Bursu

Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri Tesyev Bursu Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfı  (TESYEV), Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar lise veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır. Burs başvurusu yapmak isteyen Fakültemiz öğrencileri 13 Ekim 2022 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşlerine ekte yer alan formları doldurarak başvuruda bulunabilirler.  

 

ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ

 

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

7. Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır.           (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ) 

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER; 

1. Yüksek  öğrenimine  yeni  kayıt  yaptırmış  müracaatçılar  için  YKS  sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM`den alınabilir), kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta  okuyan müracaatçılar  için öğrenim süresince  aldıkları  dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren  not  dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,

3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),

7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),

8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da

    e-devletten isim görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

10. Anne,  baba  ve  öğrenci  adına   araç  varsa,  araç  tescil   belgesi,  yoksa   e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

11. Varsa   anne, baba  veya  öğrenciye  ait  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve  sonuç belgesi,

12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),

14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),

15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.