Dekan'ın Mesajı

DEKANIMIZIN MESAJI

Değerli gençler;

26 Şubat 2010 yılından bu yana değer üretmek için yola çıkan yenilikçi ve hizmet odaklı kıymetli akademisyen ve çalışanlarımızla sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda bilimin hikmetli ve irfanlı ışığıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığımız inancını taşıyoruz. Sadece Düzce ilimiz de değil, bölgemiz için, ülkemiz için yapmış olduğumuz çalışmalarla uluslararası arenada öncüler grubuna girmek için çalışıyoruz.

Değerli gençler siz, Ülkemizde 2006 yılından itibaren açılan yeni üniversiteler içerisinde üst sıralarda yer alan Değer Üreten bir üniversite olarak kimliğini her geçen gün güçlendiren Düzce Üniversitesinde ve 2016 Türkiye İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri Sıralamasında 4. olan İşletme Fakültesinde kadim değerlere bağlı girişimci bir ruhla eğitim almaktasınız. Fakültemizde bir aile sıcaklığı ortamında sunulan teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamaya dönük eğitimler, sizi günümüz iş dünyasının beklediği yetkinliklere ulaştırmanın yanında alanınıza yönelik teorik altyapısı güçlü bireyler haline getirecektir.

Hâlihazırda fakültemizde 55 öğretim elemanımız ile yeni bilgiler üretmek, bilime ve iş dünyasına katkıda bulunmak amacıyla çalışıyoruz. Bunun yanısıra hedefimiz siz değerli gençlerimizi “iş bulma odaklı” klasikleşmiş mantıktan kurtarıp, “iş kurma odaklı” girişimci bir mantığa yönlendirmek için gerekli altyapıyı stratejik bilinç ile şekillendirmektir.

Fakültemizin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu başarılı projeler ve eğitim faaliyetlerinde katkısı olan tüm paydaşlarımıza; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, akademisyenlerimiz ve çalışmalarıyla destek veren personelimize teşekkür ediyorum.

Oluşan yenidünya düzenini daha doğru okumak ve buna uygun fikir, proje ve uygulama yönlü aktiviteler içerisine girmek adına değerli paydaşlarımızın tamamını, özellikle siz gençleri bizimle birlikte daha güzel çalışmalara imza atmak için birlikte yürümeye, sürekli gelişime, değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum.

Sizinle hep güçlü, hep mutluyuz….