İdari Personel

Fakülte Sekreteri Adnan COŞKUN
Erkan CİN
Mustafa BOLUK
Özlem YILMAZ
zulfiyecengiz@duzce.edu.tr
Dahili: 3860