İşletme Enformatiği Ve Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Enformatiği ve Yönetim Bilişim Sistemleri

 

İşletme Enformatiği

     Günümüzde Bilişim ve İletişim sistemleri yaşımın her alanında karşımıza çıkmakta bireyleri ve kurumları birbirine bağlamaktadır. "İşletme Enformatiği" terimi dilimize Almanca "Wirtschaftsinformatik" kelimesinden çevrilerek geçmiştir.Enformatik kelimesi "bilişim bilimi" anlamına gelir. İşletme enformatiği Türkiye'de ve dünyada üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verdiği bir bölümdür. Mezunları "işletme enformatiği uzmanı" ünvanını alır. Bölümde hem bilgisayar bilimleri hem de işletme yönetimi alanında eğitim verilir. Verilen eğitimlerde iş süreçlerinin çözümü bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilişim çözümünü gerçekleştirmeyi amaçlar.

İşletme Enformatiği

İşletme Enformatiği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Farkı

     Yabancı dil olarak İngilizce kullanan Amerika , İngiltere gibi ülkelerde işletme enformatiği  Management Information Systems (MIS) olarak anılmaktadır. MIS yani Management Information Systems dilimize İngilizceden geçmiştir, dilimize  "Yönetim Bilişim Sistemleri" olarak çevrilir.Farklı dillerden dilimize geçtiği için hem Yönetim Bilişim Sistemleri hem de İşletme Enformatiğinin birbirinden içerik olarak ayrı bölümler olduğu kanısı hakimdir.İşletme Enformatiği ve MIS  her ne kadar farklı bölümler olarak görünse de bölümlerin içeriği ve çalışma alanları neredeyse aynıdır diyebiliriz. Yönetim Bilişim Sistemlerinin nasıl bir bölüm olduğundan daha önce "Management Infotmation Systems Nedir?" adlı yazımızda bahsetmiştik.  Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme Enformatiği arasındaki temel fark üniversitelerde farklı dillerde eğitim veriyor olmalarıdır.  İşletme Enformatiği  Almanca , Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce eğitim vermektedir.Ancak her iki bölümde aynı eğitim aşamalarını gerçekleşmektedir ve mezunlarının aynı mesleki alanlarda çalışabilmesi mümkündür. İşletme Enformatiği ve Yönetim Bilişim Sistemlerinde en temel amaç işletme yöneticilerin karar vermesini kolaylaştıracak farklı bilgilerin bir araya getirilmesini sağlamak ve bu bilgileri bir bütün haline getirmektir.

İşletme Enformatiği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması