Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?

İhtiyaçlar insanları üretken kılan mekanizmalardır. Varoluşumuzdan beri yenilikler ve bu yeniliklerin oluşturduğu alışkanlıklar zinciri giderek genişlemektedir. İçinde bulunduğumuz durum ve imkanlar çerçevesinde hayatı kolaylaştıran bu basit birleşim ve buluşlarımız, işlerimizi kolaylaştırmakla birlikte kıymetli vaktimizden de tasarruf etmemizi sağlamaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri’ de bu ihtiyaçlar karşısında oluşmuş bir birleşimdir. 

Yönetim denilince akla gelen idari ve iktisadi kavramların yanı sıra sorunların radikal bir şekilde çözümlendiği karar mekanizmaları olgusu benimsenmektedir. Günümüz teknolojisinin imkan verdiği ölçütte bilişimin sağladığı kolaylıklarla birlikte yönetimde çığır açan bu kadrolaşma süregelen düzenin adaptasyon ve motivesini güçlendirerek karmaşıklıkları biraz da olsa ortadan kaldırmıştır. Burada iki önemli soru geliyor insanların aklına, bunlardan ilki: “Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?” Toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılabilecek iletişim ihtiyacı kuşaklar arasında çatışmalı bir rol oynadığı gibi hala günümüzde tamamen anlaşılabilirlik kazanmış bir sorun değildir bu önemli kavramın gerekliliğinin yerine getirilebilmesi, insanlar arasında olduğu gibi birimler arasında da kuvvetli bağın oluşabilmesi açısından gereklidir. Bilişimin karmaşık dilini yönetimin sade düzenine yansıtmak kolay olmadığı gibi uzun bir süreçtir gerek zaman kaybından doğacak problemleri önlemek, gerekse anlaşmazlıklardan süregelen sorunlar zincirini ortadan kaldırmak için en doğru birleşimdir Yönetim ve Bilişim Sistemleri. 

İkinci soru ise: “Neden Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı?“ Bazılarımızın doğuştan gelen yetenekleri vardır, üzerinde çalışarak geliştirdiğimiz bu yetenekler, bizi biz yapan yegane unsurlardır. Bu yeteneklerimizi keşfedebilmek ise kimi zaman sancılı bir süreçtir.  

İlgi duyduğumuz alanlar ve bunların bağdaştırıcı unsurları göz önünde bulundurulduğunda aslında her birimizin kendi hayatımızdaki yöneticiler olduğunu görebiliriz. Artık hayatımızın her alanında bize eşlik eden teknolojiyi de düşündüğümüzde hem bilişimin artıları hem de yönetimin katkılarıyla bugünü, dünü ve yarını hesaplayan  genç meslek Yönetim Bilişim Sistemleri biz yeni nesil için en doğru seçim olacaktır. Yönetim ve Bilişim Sistemleri zincirinin bir halkası olabilmek için gerekli olan kudret damarlarımızda ki asil kanda mevcuttur. Çok uzağa gitmemekle birlikte bu birleşimin arasındaki karmaşıklığı çözerek, doğru bir köprü olmayı hedef edinen genç Yönetim Bilişim Sistemcileri Uzmanlarına duyulan ihtiyaç ise gün geçtikçe artmaktadır. 

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri

Endüstri 4.0 ile var olan mevcut sistemlerin birbirleriyle iletişim kurarak yapay zeka sayesinde insanlar olmadan üretim yapabilecekleri duruma kadar ilerleme kaydedilmiştir. Bu sistemleri tabi ki insan aklı olmadan kurabilmek söz konusu değildir. Artık bu sistemlerin bakımından anlayan, sorunları çözümleyebilen, analitik düşünebilen kişilere ihtiyaç duyulmuştur.

 

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri Okumalıyız?Yönetim Bilişim Sistemleri bu konuda çok faydalı bilgilerin, derslerin ve uygulamaların olduğu, hem işletme hem de mühendislik dersleri verildiği ve çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir bölümdür. Teknoloji merakı olan insanlar bu bölümü tercih etmek mecburiyetindedirler. Neden mi? Çünkü teknoloji dünyasında yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri takip edebilmek için sadece bu bölümü okumak yeterli değildir elbet. Bölümde verilen derslerin dışında ek kaynaklar bulmak okumalar, araştırmalar yapmak gerekmektedir. Aksi halde çağa ayak uydurmak, gelişen teknoloji ve zafiyetlerinden haberdar olmak yani bilinçlenmek pek mümkün değildir.

 

 neden yönetim bilişim sistemleri okumalıyız

 

Bu bölüm de Bilgisayar Ağları, Bilgi Güvenliği, Kurumsal Kaynak Planlama, Web/Nesne Tabanlı Programlama, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) vb. birbirinden çok kıymetli dersler verilmektedir. Bu dersler dersi veren eğitimcinin anlattıkları kadarıyla çok asgari düzeyde temel bir öğrenim katkısı sağlar. Ancak farklı kaynaklardan edinilen bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda kıymetli farkındalık kazanılır. Mesele üniversiteden yüksek ortalama ile mezun olmak değildir. Mezun olunduğunda kendimize ne kattığımızdan ibarettir. Bu çerçeve doğrultusunda mezun olan arkadaşlarımızı güzel ve kaliteli bir yaşam beklemektedir.

Bilişimin merak uyandırdığı bu çağda geleceğin en gözde meslekleri arasında olmakla birlikte değişen teknolojinin sağladığı avantajlardan en iyi şekilde yararlanarak mühendislik ve işletmenin en yararlı biçimde  harmanlandığı  bu meslek bizlere kendimizi geliştirmemiz için kapı açıyor. Ayrıca mezun olur olmaz işe girmek isteyen arkadaşlarıma da devlet kapısının açık olduğu bu meslek, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü seçim sebeplerimizi destekler nitelikte olup bizleri bilişim harikası gençler olarak yetiştiriyor.

 Neden YBS?

Heraklitos’ a göre değişmeyen tek şey değişimdir. İnsanlık var olduğu günden bu yana birçok değişime tanıklık etmiştir. En önemli değişimler teknolojik anlamda yaşanmıştır. Öyle ki Endüstri 4.0 ile var olan mevcut sistemlerin birbirleriyle iletişim kurarak yapay zekâ sayesinde insanlar olmadan üretim yapabilecekleri duruma kadar ilerleme kaydedilmiştir. Bu sistemleri tabi ki insan aklı olmadan kurabilmek söz konusu değildir. Artık bu sistemlerin bakımından anlayan, sorunları çözümleyebilen, analitik düşünebilen kişilere ihtiyaç duyulmuştur.

Yönetim Bilişim Sistemleri bu konuda çok faydalı bilgilerin, derslerin ve uygulamaların olduğu, hem işletme hem de mühendislik dersleri verildiği ve çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir bölümdür. Teknoloji merakı olan insanlar bu bölümü tercih etmek mecburiyetindedirler. Neden mi? Çünkü teknoloji dünyasında çok süratli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri takip edebilmek için sadece bu bölümü okumak yeterli değildir elbet. Bölümde verilen derslerin dışında ek kaynaklar bulmak okumalar, araştırmalar yapmak gerekmektedir. Aksi halde çağa ayak uydurmak, gelişen teknoloji ve zafiyetlerinden haberdar olmak yani bilinçlenmek pek mümkün değildir.

Bu bölüm de bilgisayar ağları, bilgi güvenliği, kurumsal kaynak planlama, web/nesne tabanlı programlama, arama motoru optimizasyonu vb. birbirinden çok kıymetli dersler verilmektedir. Bu dersler dersi veren eğitimcinin anlattıkları kadarıyla çok asgari düzeyde temel bir öğrenim katkısı sağlar. Ancak farklı kaynaklardan edinilen bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda kıymetli farkındalıklar kazanılır. Mesele üniversiteden yüksek ortalama ile mezun olmak değildir. Mezun olunduğunda kendimize ne kattığımızdan ibarettir. Bu çerçeve doğrultusunda mezun olan arkadaşlarımızı güzel ve kaliteli bir yaşam beklemektedir..