YBS Formasyon Nasıl Alınır?

YBS (Yönetim Bilişim Sistemleri) Formasyon Nasıl Alınır?


YBS (Yönetim Bilişim Sistemleri) Formasyon Nasıl Alınır?


Formasyon, Fransızca formation kelimesinden türetilen ve dilimizde biçimlenme olarak ifade edilen bir Fransızca kökenli kelimedir. Formasyon eğitim fakültesinden mezun olmayıp fakat başka bölümlerde okuyup öğretmenlik yapmak veya eğitimci olmak için alınan bir belgedir. Halk arasında genellikle formasyon şeklinde bilinmekte veya kullanılmaktadır, söylemesinin zorluğundan mı üşengeçlikten midir bilinmez, baştaki pedagoji sözcüğü genellikle atılmaktadır .Formasyon alabilmek için MEB tarafından belirlenmiş pedagojik formasyon eğitimi alabilecek bölümlerden birinde okuyor ya da okumuş olmanız birincil şarttır. Bununla beraber 2 yarıyılı bitirmiş olmanız gerekmektedir.

Çift ana dal yapıyor iseniz pedagojik formasyon eğitimi ve buna uygun olan lisans eğitimlerini tercih etmeniz gerekmektedir. Kontenjanların ve üniversitelerce belirlenen kriterlerin (akademik ortalaması, üniversitelere giriş puanı gibi) programlarına kabul edilmeniz için uygun olması gerekmektedir. Pedagojik formasyon eğitimi yalnızca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerde alınabiliyor. YÖK, hangi üniversitelerin pedagojik formasyon eğitimi sertifikası verebileceğini belirliyor. Hazırlanan listede formasyon eğitimi verecek üniversiteler de eğitim programına kabul edilecek ne kadar öğrenci alınacağını ve sayı sınırlandırması açık ve net olarak belirtiliyor .Pedagojik formasyon eğitimi programının süresi ise en az 2 yarıyıl olarak belirtilmektedir .Pedagojik formasyon eğitiminde birinci yarıyılda verilen dersler ise; eğitim bilimine giriş, program geliştirme ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları ,tutum geliştirme, gelişim psikolojisidir. Programın ikinci döneminde ise; rehberlik, özel öğretim yöntemleri, öğretmenlik uygulaması, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı isimli 4 farklı ders verilmektedir .Pedagojik formasyon eğitimini almanın belirli bir ücreti vardır.


Yönetim Bilişim Sistemleri Formasyon


Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) bilgiyi toplama ,bilgiyi işleme ve aktarılmasını sağlayan uyum sağlanabilen bilgisayara dayalı bir ağdır. Geçmiş günümüz ve geleceğe yönelik bilgi sağlayan bir işletme sistemidir. Bu sistem yönetim departmanı ve bilişim sistemleri departmanını bir araya getiren ve işletmelerin yeni ihtiyaçlara gereksinim duyduğu bir bölüm meydana gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri bütünleşik sistemlerdir. Para, malzeme, tutum işgören ,makina ve donat gibi kaynaklara ilişkin bilgileri ve her birinin bütünün üzerindeki etkilerini saptayacak biçimde sağlayan sistemlerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün bu aşamada ve bu sektördeki eksikliklerinden bahsetmek gerekirse hızlı değişim ve dönüşüm, artan iletişim, yoğunlaşan etkileşim, gelişen teknoloji ve ilerleyen bilimsel bilginin yönlendirici olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Toplumdaki ve işletmelerdeki bilgi ve enformasyonun giderek önemi ve talebi artış göstermektedir. Bu nedenle sanayi, kamu ve diğer etkenlerin beklentilerinin karşılanabilmesi için eğitim programlarında teknik ve analitik alanlar ile iletişimsel ve yönetsel alanlar arasında denge kurulması gerekmektedir. üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde verilen derslerin ve etkinliğini önemli kılıyor.


Formasyon Sürecinde Öğretmen ve Öğrenci Tutumu


Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri özyeterlik inançları ve kaygılarıyla olduğu kadar tutumlarıyla da ilişkilidir. Günümüzde kabul gören tanıma göre tutum bireye atfedilen ve onun bir psikolojik objeye olayla ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını oluşturan bir eylemidir .Bu açıdan öğretmenlerin mesleki tutumları da eğitim ortamındaki davranışlarını buna bağlı

olarak da öğrencilerinin başarılarını ve kişilik gelişimlerini olumlu etkilemektedir.Öğretmen adayları, mesleğe yönelik olumlu tutumlara sahip olarak yetiştirildikleri takdirde öğretmenlik mesleğini severek yaparlar ve mesleğin gerektirdiği sorumlulukları daha iyi üstlenirler.

Öğretmenin tutum ve davranışlarının ve duygusal tepkilerinin öğrenciyi etkileyebileceğini ve bu sebeple öğretmenlerin nitelikli bir öğretmen olabilme yolunda tüm yeterlikleri kazanmaları gerektiğini ifade etmektedir.Sosyal öğrenme teorisine göre, tutumlar model alma yoluyla öğrenmeden oldukça fazla etkilenmektedir. İlgili grup üzerinde yoğunlaşıldığı zaman, model alınacak davranış benimsemekte ve beğenme yönünde tutumlar meydana gelmektedir Okulda model alınacak kişi öğretmendir. Bu nedenle nitelikli öğretmen yetiştirilmesi ve program başarısının artırılması için öğretmen adaylarının mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve tutumları olumsuz ise olumlu yönde değiştirilmesi zorunludur


YBS'de Formasyon

YBS'de Formasyon


Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde birçok alana yönelebiliriz.Örneğin, devlet okullarında çalışmak isteyen yani öğretmenlik hayali olan YBS öğrencileri pedagojik formasyon eğitimine yönelebilir. YBS bölümünden formasyon ile öğretmen olmak isteyen öğrencilerin öncelikle eğitim görmüş olduğu üniversitenin pedagojik formasyon eğitimi için YÖK tarafından onaylı olması gerekmektedir.En az 2 yılı bitirmiş olmanız, Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olması gerekiyor.Eğer YBS Mezunu iseniz mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması gerekli. YBS bölümünden mezun olan öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alarak devlet okullarına bilgisayar öğretmeni olarak atanabilirler.

Farklı Alanlarda Çalışma


YBS bölümünün belli bir kısıtlaması olmamasından ötürü öğretmenlik yaparken farklı mesleklerde yapabilir kendimizi o bölümlerde uzmanlaştırabiliriz. Ek olarak yönelebileceğimiz diğer bölümler bize fayda sağlar .Sistem analisti ve tasarımcısı ,programcı, bilgi sistemleri yöneticisi ,proje uzmanı ve yöneticisi ,IT uzmanı ve yöneticisi, iş analisti, pazarlama uzmanı ve yöneticisi ,finans uzmanı ve yöneticisi ,insan kaynakları uzmanı/yöneticisi yönelebileceğiniz diğer bölümlerdir .Bu bölümler ile ilgilenmek ekstra efor demektir ancak bu durum hem maddi anlamda hem de kariyer anlamında oldukça faydalı olacaktır .Yönetim Bilişim Sistemleri oldukça geniş bir meslek yelpazesine sahiptir .Aslında her işi yapabilecek eğitim verilir. Bu size kalmış, örneğin siz yazılımcı olmak istiyorsanız ağırlığınız bu yönde olmalı ya da kendinizde planlamayı çok iyi yaparım diye bir düşünce varsa bu alanda kendinizi geliştirip araştırmalar yapabilirsiniz. İş imkanı, şirketlerin bilgi teknolojilerine ve çalışanlarına ihtiyaç duyduğu sürece hep var olacak.

Sonuç

Yönetim Bilişim Sistemleri gelişen teknoloji ve bilişim altyapısının getirdiği kolaylıklar sayesinde şuan ki ve önümüzdeki dönemin trendleri arasında yer alacaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri sunduğu avantajlar sayesinde öğrenciler tarafından tercih sıralarında üst sıralara ve üniversitelerin tutumları sayesinde yazılmaya başlandı .Önceden belirli üniversitelerde bulunan bölüm şimdilerde birçok üniversitede açılmaya başlandı .öğrenciler tarafından bu kadar tercih edilmesi içinde bulundurduğu geniş bir meslek seçimine sahip olmasıdır .hem yönetim alanında hem bilişim alanında öğrencilerin kendi ilgi ve becerilerine bağlı olarak tercihlerini gerçekleştiriyorlar. Öğretmenlik alanında da bazı koşullar ve pedagojik formasyon sağlandığı takdirde ilerleme şansları doğuyor.

İç ve dış çevredeki değişime hızına ayak uydurabilmek ve yönetim bilişim sisteminden yararlanarak işletmenin etkinliği sağlanabilmektedir .Etkin bir yönetim bilişim sistemi iç ve dış çevreden gelen verileri bütünleştirmelidir, bilgiyi işlemelidir, bilgiyi, anlamlı biçimde sunmalıdır ki işletmede bu koşullar sağlandığında Yönetim Bilişim Sistemleri etkinliği yükselsin.