Çift Anadal ve Yan Dal

Çift Anadal ve Yan Dal

Yandal
Yan dal,  herhangi bir diploma programına kayıtlı olan öğrencinin,  ilgili bölüm - bölümler içerisinde belirli bir konuda, sınırlı sayıda ders görerek yan dal sertifikası almasına olanak sağlar. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir.  Çift Anadal ve Yan Dal işlemleri “Düzce Üniversitesi Yandal Program Yönergesi” ve “Düzce Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi” hükümlerine göre yürütülmektedir. 
Bölümümüzün antlaşmalı olduğu Yandal Programları aşağıda liste olarak verilmiştir:

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Görsel İletişim Tasarımı

Bölümümüz öğrencileri Yandal Programını tamamlayabilmeleri için alması gereken dersler şu şekildedir:

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Alabileceği Dersler için tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Endüstri Mühendisliği Bölümünden Alabileceği Dersler için tıklayınız.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Alabileceği Dersler için tıklayınız

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

a) Öğrenciler, duyurulmuş olan yandal programlarına, kayıtlı olduğu anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilirler.

b) Yandal programına başvurular Düzce Üniversitesi akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihleri arasında, başvuru formu ve transkript belgesiyle, ilgili fakülte dekanlıklarına yapılır.

c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki toplam ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

d) Başvuran sayısı fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş ve Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan kontenjanı aşması durumundagenel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Öğrenim esnasında aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yaptırılamaz.

 

Çift Anadal

Çift Anadal Programı: Bir önlisans diploma programına kayıtlı öğrencinin diğer önlisans programının, bir lisans programında kayıtlı olan öğrencinin diğer lisans programının veya önlisans programının diplomasını almayı sağlayan eğitim-öğretim programını ifade eder.

  1. Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında ilgili fakülte dekanlığına başvurabilir.
  2. Başvuruda bulunan öğrencinin; Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  3. Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması gerekir.

Öğrenci başka bir çift anadal ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olmalıdır.