30.11.2023

SOSYAL MEDYADA İDEOLOJİK FAALİYET (Anket)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Gazetecilik
Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Özlem BARIŞ'ın, "Z Kuşağının Sosyal Medyada İdeolojik
Örgütlenme ve Direniş Kültürü Oluşturma Eylemleri Üzerine Araştırma" konulu doktora tezi
kapsamında Üniversitemiz öğrencilerine çevrim içi anket çalışması yapması uygun bulunmuştur.
Link adresinden katılım sağlayabilirsiniz.