4.12.2023

Kariyer Merkezi Bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından faaliyete geçirilen Bölgesel Kariyer
Fuarları, Ulusal Staj Programı, Kariyer Planlama Dersi, öğrenci ve mezunlara yönelik kamu
kurumlarında gerçekleştirilecek iş/staj/yarışma vb. faaliyetlerin yürütülmesi Üniversitemiz Kariyer
Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından koordine edilmekte ve
yürütülmektedir.
Ayrıca, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimleri ile ilgili etkinlikler, eğitimler merkez
tarafından organize edilmekte Üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm fakülte, meslek yüksekokulları ve
yüksekokullarının talepleri doğrultusunda öğrencilerin mesleki yeterliliklerini arttırma noktasında
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler kariyer danışmanlığı ihtiyacı merkezinde görev
yapmakta olan kariyer danışmanları ve İŞKUR Meslek danışmanları tarafından karşılanmakta ve ihtiyaç
halinde https://www.yetenekkapisi.org/ adresinden randevu alarak danışmanlık
hizmetinden yararlanabilmektedir.
KAGEM tarafından organize edilen süreçlerin, iş ve staj ilanlarının ilgili gruplara
iletilebilmesi konusunda birimlerden sorumlu kariyer merkezi yetkilileri belirlenmiştir.