Yandal Programları

Bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı "anadal", başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı "yandal" olarak adlandırılır.

Fakültemiz Bölümleri ve diğer Fakültelerin Bölümleri arasında yandal programları uygulanır. Aşağıdaki tablodaki sağ sütundaki bölümlerin öğrencileri, sol sütundaki bölümlerde yandal programlarına kabul edilebilir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

a)   Öğrenciler, duyurulmuş olan yandal programlarına, kayıtlı olduğu anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilirler

b)  Yandal programına başvurular Düzce Üniversitesi akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihleri arasında, başvuru formu ve transkript belgesiyle, ilgili fakülte dekanlıklarına yapılır

c)  Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki toplam ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

d) Başvuran sayısı fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş ve Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan kontenjanı aşması durumundagenel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Yandal-Anadal İlişkisi

a)  Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

b) Yandal programı ağırlıklı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki yarıyıl üst üste 2,50’nin altında kalan öğrencinin, yandal programından yandal programı açan bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

c)  Öğrenciler anadal ve yandal programında ortak olan dersleri yandal program kredisine saydıramazlar.

Başarı ve Mezuniyet

 a)  Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,50 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası ilgili birim tarafından verilir.

b)  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, tamamladıkları lisans programında ödedikleri katkı payının %20 eksiği ile öderler.

Yandal Öğrencisi Alacak Bölüm

Yandal Öğrencisi Gönderecek Bölüm

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Matematik (Fen Edebiyat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

Orman Mühendisliği (Orman Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği (Orman Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri (İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İşletme (İşletme Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri (İşletme Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (Orman Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Matematik (Fen Edebiyat Fakültesi)