Çift Anadal Programları

Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin diğer lisans programının diplomasını almayı sağlayan eğitim-öğretim programını ifade eder.

Fakültemiz Bölümleri arasında çift anadal programları uygulanır. Çift anadal yönergesinde yer alan şartları sağlayan öğrenciler aşağıdaki tabloda yer alan eşleşmelere göre çiftanadal programına kabul edilebilir. Tablodaki sağdaki bölümler, soldaki bölümlerde çift anadal programına başvuru yapabilir.

Çift Anadal Öğrencisi Alan Bölüm Çift Anadal Öğrencisi Gönderen Bölüm

 

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

 

Biyomedikal Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

 

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği Makine Mühendisliği

 

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Başvuru Koşulları ve Kayıtları:

a) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında ilgili fakülte dekanlığına başvurabilir.

 b) Başvuruda bulunan öğrencinin;

*Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

*Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması,

*Öğrenci başka bir çift anadal ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olması; gerekir.

Başvurular, ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından, yarıyılın ders kayıtları döneminden önce değerlendirilir ve sonuçlar Fakülte Yönetim Kurulu'nda görüşüldükten sonra ilan edilir.

Programın Yürütülmesi

a) Alınacak dersler ilgili Bölümler arasında yapılacak protokollerle belirlenir.

b)  İki programda da ortak/geçerli sayılan dersler her iki not döküm belgesinde (transkript) de gösterilir. Bu ortak dersler, ders yükü hesabında tek ders olarak işlem görür.

c) Öğrenci çift anadal programından ayrılması durumunda başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamaz.

 d) Anadal ve çift anadal programları stajları ilgili bölümlerin kendi aralarında yapacakları bir protokol çerçevesinde yürütülür.

Ders Yükü

Anadal programı genel not ortalaması 3.00-3.25 arasında olan çift anadal programı öğrencilerinin bir dönemde anadal ve çift anadal programında alabilecekleri toplam kredili ders sayısı, anadal programının azami ders yükünün 3 ders fazlası; not ortalaması 3.25' ten fazla olanlar için 4 ders fazlasıdır.

 c) Öğrenciler öncelikli olarak anadal programındaki dersleri sonra da çift anadal programında öngörülen ve anadal programıyla çakışmayan dersleri almak durumundadır.

Program Süresi

a) Çift anadal programının süresi, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde belirtilen azami süreler dahil olmak üzere anadal programının sona erdiği süre kadardır.

Mezuniyet ve Diploma

a) Anadal programından mezun olarak çift anadal programını da en az 2,50 ağırlık not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programı lisans diploması, anadal programından mezun olarak çift anadal programını da en az 2,00 ağırlık not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye çift ana dal programı ön lisans diploması verilir.