Bilgisayar Mühendisliği MF

Yaz Okulu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ OKULU BİLGİLERİ

  1. Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince Düzce Üniversitesi içinden veya Diğer Yüksek öğretim Kurumlarından eşdeğer dersleri yaz okulunda alabilirler.
  2. Düzce Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları 12. Maddesi gereğince Yaz Okulu ders eğitim-öğretim zamanında staj yapılamaz.
  3. Bölüm dışından yaz okulu dersleri alabilmek için Bölüm web sayfasında ilan edilen formlar kullanılarak Bölüm Başkanlığına başvuru yapılıp eşdeğerlik onayı alınması gerekir. Düzce Üniversitesi Bölümlerinden ders alabilmek için Form-1, Düzce Üniversitesi Dışından ders alabilmek için Form-2’den ikişer nüsha doldurularak Bölüm Sekreterliğine (M2-Blok 316 Nolu Oda) teslim edilir. Bu formlar öğrencinin kendisi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. Başkası adına form doldurulamaz.
  4. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından eşdeğerlik onayı alınan dersler için ilgili bölüm başkanlığına hitaben yazılmış yazıyı alarak yaz okuluna başlayabilirsiniz.
  5. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından eşdeğerlik onayı alınmadan yaz öğretiminde ders alınıp başarılı olunsa bile bu notlar geçerli olmayacaktır.
  6. Not ortalaması 2,25 ve üzerinde olan öğrenciler öncelikle bulunduğu dönem ve daha önceki dönem dersleri olmak üzere en çok 18 AKTS’lik 4 dersi yaz öğretiminde alabilirler.
  7. 2,25 not ortalamasının altındaki öğrenciler veya 4. Yarıyılını tamamlamış öğrenciler sadece bulundukları dönem ve öncesi dersleri yaz okulunda alabilirler.
  8. Düzce Üniversitesi dışından alınan dersler için not intibakları Bölüm Başkanlığı tarafından yaz dönemi sonunda yapılır. Diğer üniversitelerde uygulanan harf notu baremleri dikkate alınmaz.   
  9. Yaz öğretiminde eşdeğer ders değerlendirmesi yapılırken öncelikle Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde açılmış dersler, sonra Düzce Üniversitesi’nin diğer Fakültelerinde açılan dersler son olarak Düzce Üniversitesi dışındaki Bölümlerin dersleri değerlendirilir.

Düzce Üniversitesi Öğrencisinin Yaz Okulu dersi almak için başvuru sistemi tıklayınız (ÖBS:öğrenci bilgi sisteminden yapılmaktadır ve ilgili akademik takvimdeki tarihlerde aktif olmaktadır.)

FORM 19 Yaz Okulunda Başka Okuldan Ders Alma Dilekçesi