Bölüm Komisyonları

 Öncelikle ders işlemlerinizi (ders kayıtları, ders işlemleri için dilekçe, ders ekleme, silme, ders aktarma vs ) danışmanınızla görüşmeniz gerekmektedir. Detay yönetmelik veya prosedür gereken konular için ise aşağıda sınıf kodları yer alan Bölüm komisyonlarına sorulabilir.

Soru Sormadan önce Komisyon Görev Tanımlarını, Süreç Şemalarını ve ilgili dokumanları aşağıdaki aşağıdaki tablolardan inceleyiniz ve öğreniniz.

Komisyon işlemleri ile ilgili web sayfasındaki aşağıda yer alan linklerdeki dokümanlarda yazan bir konu olursa cevap verilmeyecektir.

KOMİSYON

CLASROOM KODU

SORU SORULMADAN ÖNCE İNCELENECEK DOKUMAN LİNKİ

SÜREÇ ŞEMASI

Burs Komisyonu

i5ukqak

https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/0bdc/burslar-yurt-ici--yurt-disi

Burs Süreç Şeması

Çift Anadal - Yandal Komisyonu

2bxkxvf

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/fdcb/cift-anadal-ve-yandal

Çift Anadal - Yandal Süreç Şeması

Dış İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

mswricz

 

 

İntibak Komisyonu

p5t2uro

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/d1c0/ntibak-slemleri

 

Mezuniyet Komisyonu

jrorx5t

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/cdec/mezuniyet-slemleri

Mezuniyet Süreç Şeması

Staj ve İşyeri Komisyonu

zlyvq65

https://duzce.edu.tr/878b/stajlar-hakkinda-sikca-sorulan-sorular

Staj ve İşyeri Süreç Şeması

 

 

Komisyon Başkan ve Üyeleri

Komisyon

Komisyon Görev Tanımları

Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI (Başkan)

Bitirme Tezi Komisyonu

Bölüm öğrencilerinin mezuniyet tezi çalışma aşamalarını belirlemek, organize etmek ve tez sonuçlarını paylaşmak üzere etkinlik düzenlemek.

Arş. Gör. Dr. Sümeyye BAYRAKDAR (Üye)

Arş.Gör. Tunahan TİMUÇİN (Üye)

Doç. Dr. Yusuf ALTUN (Başkan)

Bölüm Web İletişim Komisyonu

Bölümümüzün Web sitesini ve iletişim kanallarını takip etmek, güncellemek, duyuruları yayınlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

Arş. Gör. Fethiye S. ÖZPEHLİVAN AY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU(Başkan)

Burs Komisyonu

Burs almak isteyen öğrencilere danışmanlık yapıp gerekli süreci takip etmek. Ücretsiz yemek ve ulaşım, kısmi zamanlı öğrenci alımı süreçlerini yönetmek.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ (Üye)

Prof.Dr. İbrahim YÜCEDAĞ (Başkan)

Çift Anadal - Yandal Komisyonu

Çift Anadal ve Yandal yapan öğrencilere danışmanlık yapmak ve Çift Anadal/Yandal yapan öğrenciler için süreci takip etmek. Süreç ile ilgili gerekli duyuruların yapılması ve öğrenci intibaklarının gerçekleştirilmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BODUR (Üye)

 

Doç. Dr. Yusuf ALTUN (Başkan)

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Dekanlık ve Lisansüstü Enstitüsü ile koordineli olarak lisans ve yüksek lisans ders ve sınav programlarını, tek çift ders sınav programlarını, azami süre sınavlarını ve mazeret sınavı programlarını hazırlamak.

Arş. Gör. Ezgi KARA TİMUÇİN (Üye)

Arş.Gör. Yasin TÜRKYILMAZ (Üye)

Arş. Gör. Fethiye S. ÖZPEHLİVAN AY  (Üye)

Doç. Dr. Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK (Başkan)

Dış İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

Erasmus, Mevlana, Farabi vb. programların süreçlerini yönetmek, gerekli duyuruları yapmak ve öğrenci hareketleri sonucu ortaya çıkan ders intibak işlemlerini gerçekleştirmek.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER (Üye)

 

Prof.Dr. Pakize ERDOĞMUŞ (Başkan)

Eğitim ve Bologna  Komisyonu

Bologna süreci kapsamında oluşturulan müfredat ile ilgili iyileştirme çalışmalarını yürütmek, İngilizce ve Türkçe lisans ders içeriklerinde bulunan eksiklikleri gidermek.

 

Prof.Dr. Ali ÇALHAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ (Üye)

Arş.Gör. Yasin TÜRKYILMAZ (Üye)

Ahmet VELİ-BILSOFT Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK (Başkan)

Etkinlik ve Organizasyon Komisyonu

Öğrenci toplulukları vb. faaliyetler kapsamında danışmanlık ve planlamalar yapmak, teknik gezi düzenlemek, bölüm ve üniversite içi seminer vb. organizasyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak. Ulusal ve uluslararası yarışma, araştırma projeleri süreçlerini takip etmek ve gerekli duyuruları yapmak. Öğrencilere etkinliklerde eşlik etmek.

Arş. Gör. Ezgi KARA TİMUÇİN(Üye)

Prof.Dr. Ali ÇALHAN (Başkan)

İhale ve Muayene Kabul Komisyonu

Bölüme alınacak demirbaş ve sarf

 malzemelerin ihale süreçlerini takip etmek, alım sonucu gelen ürünleri kontrol etmek.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra TAKGİL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sultan ZAVRAK (Başkan)

İntibak Komisyonu

DGS, yeni kayıt, özel öğrenci ve afla gelen Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin ders intibak işlemlerini gerçekleştirmek. Yatay Geçiş başvuruları yapan öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve gerekli ders intibak işlemlerini gerçekleştirmek.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra TAKGİL (Üye)

Arş.Gör. Tunahan TİMUÇİN (Üye)

Arş.Gör. Yasin TÜRKYILMAZ (Üye)

 

Doç. Dr. Yusuf ALTUN (Başkan)

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları planlamak ve yürütmek.

Arş. Gör. Fethiye S. ÖZPEHLİVAN AY (Üye)

Doç.Dr. Serdar BİROĞUL (Başkan)

Kalite Komisyonu

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Üniversite Kalite Komisyonu’nun çalışmalarını uygulamak.

Arş. Gör. Dr. Sümeyye BAYRAKDAR (Üye)

Doç. Dr. Üyesi Arafat ŞENTÜRK (Başkan)

Laboratuvar Komisyonu

Ders sorumlusu öğretim elemanları ile koordineli olarak laboratuvarların kullanımını ve işleyişini en uygun biçimde planlamak ve denetlemek. Laboratuvarlardaki donanım ve yazılım eksikliklerinin giderilmesini sağlamak. Laboratuvar düzenini sağlamak.

Arş.Gör. Hacer BAYIROĞLU (Üye)

 

Dr.Öğr.Üyesi. Esra ŞATIR (Başkan)

Mezuniyet Komisyonu

Mezun durumda olan öğrencilerin mezuniyet şartlarını sağladığının kontrollerini yapmak. Kaydı silinecek öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirmek, bölüm öğrencilerinin mezuniyet etkinliklerini organize etmek ve törenlere katılmak.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER (Üye)

Arş. Gör. Dr. Sümeyye BAYRAKDAR(Üye)

Arş.Gör. Hacer BAYIROĞLU (Üye)

İsmail Efe DÖŞDEMİR (Öğr. No: 201001080)

Ömer Yiğit YÜZGÜL (Öğrenci No: 211001313)

Ahmet VELİ-(BILSOFT Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.)

Doç.Dr. Serdar BİROĞUL (Başkan)

MÜDEK Komisyonu

MÜDEK akreditasyon süreci ile ilgili çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordine etmek.

Doç.Dr. Abdullah Talha KABAKUŞ (Üye)

Doç. Dr. Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin BODUR (Üye)

Arş.Gör. Tunahan TİMUÇİN (Üye)

 

Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI (Başkan)

Oryantasyon Komisyonu

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon çalışmaları gerçekleştirmek.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra TAKGİL (Üye)

Doç.Dr. M. Enes BAYRAKDAR (Başkan)

Staj ve İşyeri Komisyonu

Öğrencilerin staj dersi kapsamındaki süreçlerini yürütmek. Staj için gerekli dokümantasyon işlemlerini takip edip öğrencilere danışmanlık yapmak. İşyeri eğitim sürecini kordine etmek.

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus YILMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER (Üye)

Arş.Gör. Hacer BAYIROĞLU (Üye)

İsmail Efe DÖŞDEMİR (Öğr. No: 201001080)

Ömer Yiğit YÜZGÜL (Öğrenci No: 211001313)

Ahmet VELİ-(BILSOFT Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.)

Doç.Dr. M. Enes BAYRAKDAR (Başkan)

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

  • Diğer komisyonlarla iş birliği içinde ölçme ve değerlendirme sisteminin işleyişini izlemek, öğretim programının etkinliğini değerlendirmede kullanılacak yöntemleri belirlemek ve danışmanlık vermek,
  • Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli ve yetkinlik temelli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulaması yönünde akademik birimlere rehberlik etmek,
  • Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde çalışmalar yürütmek,
  • Ders kazanımlarına uygun sınav yöntemlerini planlamak ve yürütmek,
  • Sınav uygulama ve güvenliğine ilişkin gerekli çalışmaları organize etmek,
  • Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir olması konusunda birimlere rehberlik etmek,
  • Ölçme değerlendirme yaklaşımlarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirme mekanizmalarının kurulması, bu iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan önlemlerin neler olması gerektiği konular hakkında çalışmalar yürütmek,

Akademik birimlere ölçme ve değerlendirme süreçlerinde rehberlik etmek. 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BODUR (Üye)

Arş. Gör. Dr. Sümeyye BAYRAKDAR (Üye)