Bilgisayar Mühendisliği MF

Bölüm Komisyonları

 Öncelikle ders işlemlerinizi (ders kayıtları, ders işlemleri için dilekçe, ders ekleme, silme, ders aktarma vs ) danışmanınızla görüşmeniz gerekmektedir. Detay yönetmelik veya prosedür gereken konular için ise aşağıda sınıf kodları yer alan Bölüm komisyonlarına sorulabilir.

Soru Sormadan önce Komisyon Görev Tanımlarını, Süreç Şemalarını ve ilgili dokumanları aşağıdaki aşağıdaki tablolardan inceleyiniz ve öğreniniz.

Komisyon işlemleri ile ilgili web sayfasındaki aşağıda yer alan linklerdeki dokümanlarda yazan bir konu olursa cevap verilmeyecektir.

KOMİSYON

CLASROOM KODU

SORU SORULMADAN ÖNCE İNCELENECEK DOKUMAN LİNKİ

SÜREÇ ŞEMASI

Burs Komisyonu

i5ukqak

https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/0bdc/burslar-yurt-ici--yurt-disi

Burs Süreç Şeması

Çift Anadal - Yandal Komisyonu

2bxkxvf

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/fdcb/cift-anadal-ve-yandal

Çift Anadal - Yandal Süreç Şeması

Dış İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

mswricz

 

 

İntibak Komisyonu

p5t2uro

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/d1c0/ntibak-slemleri

 

Mezuniyet Komisyonu

jrorx5t

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/cdec/mezuniyet-slemleri

Mezuniyet Süreç Şeması

Staj ve İşyeri Komisyonu

zlyvq65

https://duzce.edu.tr/878b/stajlar-hakkinda-sikca-sorulan-sorular

Staj ve İşyeri Süreç Şeması

 

 

Komisyon Başkan ve Üyeleri

Komisyon

Komisyon Görev Tanımları

Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI (Başkan)

Bitirme Tezi Komisyonu

Bölüm öğrencilerinin mezuniyet tezi çalışma aşamalarını belirlemek, organize etmek ve tez sonuçlarını paylaşmak üzere etkinlik düzenlemek.

Arş. Gör.Dr. Sümeyye BAYRAKDAR(Üye)

Arş.Gör. Tunahan TİMUÇİN (Üye)

Doç. Dr. Yusuf ALTUN (Başkan)

Bölüm Web İletişim Komisyonu

Bölümümüzün Web sitesini ve iletişim kanallarını takip etmek, güncellemek, duyuruları yayınlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

Arş. Gör. Fethiye S. ÖZPEHLİVAN AY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU(Başkan)

Burs Komisyonu

Burs almak isteyen öğrencilere danışmanlık yapıp gerekli süreci takip etmek. Ücretsiz yemek ve ulaşım, kısmi zamanlı öğrenci alımı süreçlerini yönetmek.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ (Üye)

Arş. Gör.Dr. Sümeyye BAYRAKDAR(Üye)

Prof.Dr. İbrahim YÜCEDAĞ (Başkan)

Çift Anadal - Yandal Komisyonu

Çift Anadal ve Yandal yapan öğrencilere danışmanlık yapmak ve Çift Anadal/Yandal yapan öğrenciler için süreci takip etmek. Süreç ile ilgili gerekli duyuruların yapılması ve öğrenci intibaklarının gerçekleştirilmesi.

Dr.Öğr.Üyesi Fatih KAYAALP (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin BODUR (Üye)

Doç. Dr. Yusuf ALTUN (Başkan)

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Dekanlık ve Lisansüstü Entsitüsü ile koordineli olarak lisans ve yüksek lisans ders ve sınav programlarını, tek çift ders sınav programlarını, azami süre sınavlarını ve mazeret sınavı programlarını hazırlamak.

Arş. Gör. Ezgi KARA (Üye)

Arş.Gör. Yasin TÜRKYILMAZ (Üye)

Arş. Gör. Fethiye S. ÖZPEHLİVAN AY  (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK (Başkan)

Dış İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

Erasmus, Mevlana, Farabi vb. programların süreçlerini yönetmek, gerekli duyuruları yapmak ve öğrenci hareketleri sonucu ortaya çıkan ders intibak işlemlerini gerçekleştirmek.

Arş.Gör.Dr. Ekrem BAŞER (Üye)

Arş. Gör.Dr. Sümeyye BAYRAKDAR(Üye)

Prof.Dr. Pakize ERDOĞMUŞ (Başkan)

Eğitim ve Bologna  Komisyonu

Bologna süreci kapsamında oluşturulan müfredat ile ilgili iyileştirme çalışmalarını yürütmek, İngilizce ve Türkçe lisans ders içeriklerinde bulunan eksiklikleri gidermek.

Doç.Dr. Ali ÇALHAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ (Üye)

Arş.Gör. Yasin TÜRKYILMAZ (Üye)

Ahmet VELİ-BILSOFT Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK (Başkan)

Etkinlik ve Organizasyon Komisyonu

Öğrenci toplulukları vb.faaliyetler kapsamında danışmanlık ve planlamalar yapmak, teknik gezi düzenlemek, bölüm ve üniversite içi seminer vb.organizasyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak. Ulusal ve uluslararası yarışma, araştırma projeleri süreçlerini takip etmek ve gerekli duyuruları yapmak. Öğrencilere etkinliklerde eşlik etmek.

Arş. Gör. Ercan ATAGÜN (Üye)

Arş. Gör. Ezgi KARA (Üye)

Doç.Dr. Ali ÇALHAN (Başkan)

İhale ve Muayene Kabul Komisyonu

Bölüme alınacak demirbaş ve sarf
 malzemelerin ihale süreçlerini takip etmek, alım sonucu gelen ürünleri kontrol etmek.

Arş. Gör. Dr. Büşra TAKGİL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sultan ZAVRAK (Başkan)

İntibak Komisyonu

DGS, yeni kayıt, özel öğrenci  ve afla gelen Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin ders intibak işlemlerini gerçekleştirmek. Yatay Geçiş başvuruları yapan öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve gerekli ders intibak işlemlerini gerçekleştirmek.

Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEKİN (Üye)

Arş.Gör.Dr. Büşra TAKGİL (Üye)

Arş.Gör. Tunahan TİMUÇİN (Üye)

Arş.Gör. Yasin TÜRKYILMAZ (Üye)

Doç. Dr. Yusuf ALTUN (Başkan)

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları planlamak ve yürütmek.

Arş. Gör. Fethiye S. ÖZPEHLİVAN AY (Üye)

Doç.Dr. Serdar BİROĞUL (Başkan)

Kalite Komisyonu

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Üniversite Kalite Komisyonu’nun çalışmalarını uygulamak.

Arş. Gör. Ercan ATAGÜN (Üye)

Doç. Dr. Arafat ŞENTÜRK (Başkan)

Laboratuvar Komisyonu

Ders sorumlusu öğretim elemanları ile koordineli olarak laboratuvarların kullanımını ve işleyişini en uygun biçimde planlamak ve denetlemek. Laboratuvarlardaki donanım ve yazılım eksikliklerinin giderilmesini sağlamak. Laboratuvar düzenini sağlamak.

Arş. Gör. Ercan ATAGÜN (Üye)

Arş.Gör. Hacer BAYIROĞLU (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi. Esra ŞATIR (Başkan)

Mezuniyet Komisyonu

Mezun durumda olan öğrencilerin mezuniyet şartlarını sağladığının kontrollerini yapmak. Kaydı silinecek öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirmek, bölüm öğrencilerinin mezuniyet etkinliklerini organize etmek ve törenlere katılmak.

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus YILMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ (Üye)

Arş.Gör.Dr. Ekrem BAŞER (Üye)

Arş.Gör. Hacer BAYIROĞLU (Üye)

İsmail Efe DÖŞDEMİR (Öğr. No: 201001080)

Ömer Yiğit YÜZGÜL (Öğrenci No: 211001313)

Ahmet VELİ-(BILSOFT Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.)

Doç.Dr. Serdar BİROĞUL (Başkan)

MÜDEK Komisyonu

MÜDEK akreditasyon süreci ile ilgili çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordine etmek.

Doç.Dr. Abdullah Talha KABAKUŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEKİN (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin BODUR (Üye)

Arş.Gör. Tunahan TİMUÇİN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI (Başkan)

Oryantasyon Komisyonu

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon çalışmaları gerçekleştirmek.

Arş. Gör. Dr. Büşra TAKGİL (Üye)

Doç.Dr. M. Enes BAYRAKDAR (Başkan)

Staj ve İşyeri Komisyonu

Öğrencilerin staj dersi kapsamındaki süreçlerini yürütmek. Staj  için gerekli dökümantasyon işlemlerini takip edip öğrencilere danışmanlık yapmak. İşyeri eğitim sürecini koordine etmek.

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus YILMAZ (Üye)

Arş.Gör.Dr. Ekrem BAŞER (Üye)

Arş.Gör. Hacer BAYIROĞLU (Üye)

İsmail Efe DÖŞDEMİR (Öğr. No: 201001080)

Ömer Yiğit YÜZGÜL (Öğrenci No: 211001313)

Ahmet VELİ-(BILSOFT Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.)