LİSANS Öğrenci İşlemleri ve İletişimi !!!

Öncelikle Öğrencilerimizin işlemlerine yönelik iletişime geçmeleri için birimlerin görev tanımlamalarını öğrenmeleri gerekmektedir. Öğrenci işlemleri, kişisel problemler vb. durumlar için aşağıdaki birimlerle iletişime geçilebilir. Fakat öncelikle iletişime geçmeden önce doğru sonuca ulaşmak için bu birimlerin görev tanımlamalarını mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir.

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ (M2 Blok 3. Kat Oda No: 323): Ders Silme, Ders Ekleme, Sınav itiraz, özel durumlar vb durumlar için dilekçe işlemleri için, öğrenci kartı temin etme ve benzeri durumlar için iletişime geçilir (Bazı formlarda/dilekçelerde danışman imzası gerekmektedir).

İletişim yolu: Hızlı sonuç için yüz yüze, telefonla ya da Google Classroom, garanti olmayan sonuç diğer tüm iletişim araçları.

Bölüm Sekreterliği

Classroom Sınıf Kodu

Gökhan Turan

ootjuhn

FAKÜLTE ÖĞRENCİ İŞLERİ (Mühendislik Fak. M1 Blok): Öğrenci bilgi sistemi (obs.duzce.edu.tr) ile ilgili sistemsel problemler, öğrenci belgesi, Transkript, geçici mezuniyet, diploma vb belgeleri temin için iletişime geçilir.

İletişim yolu: Hızlı sonuç için yüz yüze ya da telefonla, garanti olmayan sonuç diğer tüm iletişim araçları.

AKADEMİK DANIŞMAN (https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/939b/akademik-kadro): Ders kayıtları, Ders Seçimi, Ders Silme, Ders Ekleme, Mezuniyet kontrolü ve dilekçesi imzalama vb. işlemleri.

İletişim yolu: Aşağıda sınıf kodları yer alan Google Classroom mobil ve/veya web uygulaması.

BÖLÜM KOMİSYONLARI (M2 Blok 3. Kat): Detay yönetmelik veya prosedür gereken konular için iletişime geçilir. https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/543c/bolum-komisyonlari

İletişim yolu: Aşağıda sınıf kodları yer alan Google Classroom mobil ve/veya web uygulaması.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI (M2 Blok 3. Kat): Genel bölüm işleyiş ile alakalı konular, diğer birimlerden sonuç alınamadığında ve bölüm başkanlığı yetkisindeki kişiye özel durumlar için iletişime geçilir.

İletişim yolu: Aşağıda sınıf kodu yer alan Google Classroom mobil ve/veya web uygulaması.

Bölüm Başkanlığı

Classroom Sınıf Kodu

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

y6at5tj

İletişim mail yoluyla değil tüm öğrencilerin de görmesi bakımından ve maillerin spama düşmemesi yada görülememesi durumlarından ötürü Google Classroom Mobil uygulaması üzerinden (veya https://classroom.google.com/ web adresinden) sormaları gerekmektedir. Tekrar eden sorular sorulmamalıdır, uygulamada sorulmuş soru cevaplarını inceleyiniz. Danışmanlıklarda Değişiklikler olabileceğinden, Öğrencilerimiz ÖNCE https://obs.duzce.edu.tr ADRESİNDEN DANIŞMANLARINI ÖĞRENEREK ona göre aşağıdaki tabloda yer alan sınıf kodlarını kullanarak ilgili sınıfa dahil olmaları gerekmektedir. Danışman değişikliği olduğunda önceki sınıftan ayrılınız.

Öğretim Elemanı

Classroom Sınıf Kodu

Prof.Dr. Pakize ERDOĞMUŞ

iiwwxnq

Prof.Dr. İbrahim YÜCEDAĞ

l2mvncd

Doç.Dr. Abdullah Talha KABAKUŞ

od32mco

Doç.Dr. Ali ÇALHAN

sxowpzl

Doç.Dr. Serdar BİROĞUL

6ii5mib

Doç.Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR

333u6bg

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ALBAYRAK

qwk73dv

Dr.Öğr.Üyesi Arafat ŞENTÜRK

c3r6baw

Dr.Öğr.Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI

afqmnq5

Dr.Öğr.Üyesi Esra ŞATIR

gtxtpab

Dr.Öğr.Üyesi Fatih KAYAALP

gedwxny

Dr.Öğr.Üyesi Leyla TEKİN

3mmvzol

Dr.Öğr.Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU

yoxxsca

Dr.Öğr.Üyesi Sultan ZAVRAK

5g4jpq3

Dr.Öğr.Üyesi Şeyhmus YILMAZ

5eprd57

Dr.Öğr.Üyesi Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK

iinwivq

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin BODUR

3x3i5f7

Dr.Öğr.Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ

i7uiqfa

Dr.Öğr.Üyesi Büşra TAKGİL

zliusaw

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem BAŞER uad3oyf

Öncelikle ders işlemlerinizi (ders kayıtları, ders işlemleri için dilekçe, ders ekleme, silme, ders aktarma vs ) danışmanınızla görüşmeniz gerekmektedir. Detay yönetmelik veya prosedür gereken konular için ise aşağıda sınıf kodları yer alan Bölüm komisyonlarına sorulabilir.

Soru Sormadan önce Komisyon Görev Tanımlarını ve Süreç Şemalarını aşağıdaki linkten inceleyiniz ve öğreniniz.

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/543c/bolum-komisyonlari

Komisyon işlemleri ile ilgili web sayfasındaki aşağıda yer alan linklerdeki dokümanlarda yazan bir konu olursa cevap verilmeyecektir.

KOMİSYON

CLASROOM KODU

SORU SORULMADAN ÖNCE İNCELENECEK DOKUMAN LİNKİ

SÜREÇ ŞEMASI

Burs Komisyonu

i5ukqak

https://duzce.edu.tr/idari/ogrenciisleri/0bdc/burslar-yurt-ici--yurt-disi

Burs Süreç Şeması

Çift Anadal - Yandal Komisyonu

2bxkxvf

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/fdcb/cift-anadal-ve-yandal

Çift Anadal - Yandal Süreç Şeması

Dış İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

mswricz

 

 

İntibak Komisyonu

p5t2uro

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/d1c0/ntibak-slemleri

 

Mezuniyet Komisyonu

jrorx5t

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/bm/cdec/mezuniyet-slemleri

Mezuniyet Süreç Şeması

Staj ve İşyeri Komisyonu

zlyvq65

https://duzce.edu.tr/878b/stajlar-hakkinda-sikca-sorulan-sorular

Staj ve İşyeri Süreç Şeması