9.05.2023

Tübitak 2209-A, 2209-B Programları Hk

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği programı ve  Tübitak Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği 1. dönem çağrısı başvuruya açılmıştır.

Detaylı bilgi için ekteki dökümanları inceleyebilirsiniz.

Ek-1

Ek-2.