Misyon ve Vizyon

Endüstri Mühendisliği bölümünün misyonu; sahip olduğu ve edindiği bilgi – beceriler ile alanında çözüm üreten, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, yeni teknolojiler üreten, endüstrinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilen, akademik çalışmalar yapabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, yaratıcı ve aynı zamanda özgüvenli, güçlü iletişim becerisine sahip, sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı, donanımlı ve saygın endüstri mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca bölüm altyapısını güçlendirerek, gelişen akademik kadrosu ile evrensel ölçütlerde özgün bilimsel araştırmalar yapan ve kaliteli mühendislik eğitiminin verildiği bir bölüm olabilmektir.

Endüstri Mühendisliği bölümünün vizyonu; Endüstri Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, eğitim-araştırma-geliştirme kalitesi ile öncü olabilecek, toplumun ve endüstrinin gereksinimleri doğrultusunda çözümler üretebilen, değer katan, yetkin ve yenilikçi bilimsel araştırmalar gerçekleştiren, eğitim kalitesinin sürekliliği ile öncü bireyler yetiştiren ve evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.