22.12.2022

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

Yarışma detayları ve teknik şartları ile ilgili bilgilere www.daskbinatasarimi.com adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz.