Orman Fakültesi

Genel Bilgi

 Orman Fakültesi - Hakkında

1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak Düzce’de kurulan, daha sonra 2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi bünyesine dahil olan fakültemizde; Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü; lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim faaliyeti vermektedir.

2012 yılı içerisinde Fakültemizin dördüncü bölümü olarak kurulan “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi” bölümü ise faal öğretime başlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

Fakültemiz 2001 yılında Üniversitemiz Düzce Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan kendi binasına taşınarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerini burada sürdürmektedir. Fakültemizin binası, 17.000 m2 kapalı alana sahiptir. Binamız içerisinde;

• Derslikler,

• Laboratuarlar

• Stüdyolar,

• Çizim salonu,

• Tasarım salonu,

• Maket odası,

• Konferans salonu,

• İnternet ve okuma salonu,

• Kantin,

• Atölyeler bulunmaktadır.

2012/2013 eğitim-öğretim dönemi itibariyle fakültemiz bünyesinde 677 lisans, 100 lisansüstü (79 yüksek lisans, 21 doktora) öğrencisi öğrenim görmektedir. Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimiz 2009-2010 öğretim yılından itibaren yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadırlar. Yabancı dil hazırlık eğitimi 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olmuştur. İsteyen öğrencilerimiz hazırlık eğitimi alabilecek, isteyen öğrencilerimiz doğrudan lisans eğitimine başlayabileceklerdir.

Güçlü, tecrübeli kadrosu ve tamamlanmış alt yapısı ile nitelikli eğitim-öğretim veren fakültemiz bünyesinde 7 profesör, 11 doçent, 22 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 18 araştırma görevlisi ve 2 uzman personel bulunmaktadır. Ayrıca fakültemiz kadrosunda 13 idari personel bulunmaktadır. Fakültemizde bulunan öğretim elemanlarımız, 2008 yılından itibaren 53 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)-(25 adet proje devam ediyor), 14 adet TÜBİTAK Projesi )-(6 adet proje devam ediyor), yürütmüş ve SCI-E kapsamında Düzce Üniversitesi indeksli birçok yayın yaparak bölgemize, ülkemize ve dünyaya katkıda bulunmuş, bu anlamda Türkiye’nin önde gelen Orman Fakülteleri arasında yer almayı başarmışlardır.

Dünya bilim literatürüne Cephalaria duzceënsis (Düzce Pelemir Otu), Centaurea yaltirikii (Düzce Peygamber Çiçeği) bitki türleri, Bursaphelenchus anamurius ve Bursaphelenchus andrassyi adları verilen iki nematod türü kazandırılmıştır. Yine üniversitemizde tamamlanmış tek SAN-TEZ (Sanayi Tezleri Programı) projesi de fakültemizde gerçekleştirilmiştir.

Fakültemiz Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Orman Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Orman Endüstri Mühendisi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde okuyan öğrenciler Peyzaj Mimari olarak mezun olmaktadırlar. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünün faaliyete geçmesi halinde öğrenciler Yaban Hayatı Mühendisi olarak mezun olacaklardır. Mezunlarımızın çalışma konuları ve ülkemizde ve dünyada hangi birimlerde çalışabileceği bölüm web sayfalarımızda detaylı olarak açıklanmıştır.